Program

Månadsprogram /september - 2017

Tema: OMVÄNDELSE

Sön 3/9 15:00 - Gudstjänst, A Kiasisua / Dopet - Nattvard
Mån 4/9 17:00 - Bön
Tor 7/9 17:00 - Bönemöte / Papy

Sön 10/9 15:00 - Gudstjänst, A Lutondowo / Benoit
Mån 11/9 17:00 - Bön

Tor 14/9 17:00 - Bönemöte / Khalle
 

 

 

Fre 15/9 23:00 - Bönenatt - Benoit (predika) Olivier, M Louise 

Sön 17/9 15:00 - Gudstjänst, Khalle Ngandu/ A Kiasisua
Mån 18/9 17:00 - Förbön för kvinnor

Tor 21/9 17:00 - Bönemöte - Didier

Sön 24/9 15:00 - Gudstjänst, Benoit Mulamba/ Benjamin
Mån 25/9 17:00 - Bön
Tor 28/9 17:00 - Bönemöte - Sylvain 

 

Återkommande

Måndag 17:00 - Bön och olika aktiviteter
Torsdag 17:00 - Bönemöte och lovsångsövning
Lördag - Ungdomsmöten , jämna veckor - 17:00
Bönenatt varje tredje fredagen i månaden
Cellgrupper har vi varje fredag utom den tredjen fredagen i månaden då vi har bönenatt
Välkommen