Vittna Jesus

Patmos mission är baserat på Jesus befallning; Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Vår vision är att vara en levande och växande församling. Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland människor, genom att bygga en synlig medlem gemenskap där vi växer i kärlek och barmhärtighet till Jesus och för varandra och lyssnar in och lever ut Bibelns undervisning.
Vi räknar med Guds övernaturliga verkligheter, vi sprider evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus, särskilt tänker vi på de svaga, fattiga och nödlidande människorna.
Vi tror att Herren lägger en stark betoning på den lokala Patmos församlingens möjligheter, när det gäller att nå alla människor.
Vi uppmuntrar medlemana att aktivt medverka i församlingens arbete för att kunna nå målet. Patmos inspiration är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden: de svaga stärker vi de sjuka botar vi de sårade förbinder vi de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp och behandlar dem med kärlek och barmhärtighet.